core holder stand for rectangular core-Model
core holder stand for rectangular core-Model 1
core holder stand for big rectangular core 1
core holder stand for big rectangular core 2
New Stepper Motor plate-Model (2)
Segment holder